Postbus 2585 8901 AB Leeuwarden e:

 

Productiehuis

Popfabryk is het productiehuis voor popcultuur in Fryslân. De organisatie inititeert, ontwikkelt, produceert en distribueert nieuwe uitingen van popcultuur. Geen fabriek voor standaardproducten dus, maar voor innovatieve en creatieve concepten. Popfabryk heeft haar focus op popcultuur en zoekt daarbij telkens weer naar de cross-over met andere kunstdisciplines. Voorbeelden van gerealiseerde producties zijn Witst noch dat d’r neat wie, PavelDe Domela Passie, Jannes van der Wal, FEAN, Transmission, Somnium, Hjir, Klanklânskippen, Space Invaders, Yakumo Orchestra, Frisian Writers Week, Ykaro, De Dingen Die Vallen, Sound = Vision, Mash my bits up, Seeljocht, Skeylja, Op Komst, Broken Brass Ensemble en jaarlijks het coachingstraject voor noordelijke acts Hit the North, het laboratorium voor jonge noordelijke makers Up North en ons internationale Excite netwerk.

Popfabryk is een projectorganisatie. De organisatie heeft geen werkplaats met eigen faciliteiten. Per productie wordt bekeken wat er nodig is om tot een eindproduct te komen. Uit ons netwerk wordt de juiste expertise aangetrokken en worden samenwerkingsverbanden gezocht voor de uitvoering van een productie. We bieden eigenzinnige makers in de hiphop- en popcultuur ruimte voor experiment, artistieke ontwikkeling, netwerk mogelijkheden, ondersteuning in het ondernemerschap en bovenal maatwerk aanluitend op de behoeften van de maker. 

Nieuwe producties worden vanuit twee mogelijkheden geïnitieerd. Er wordt gewerkt aan autonome creatieve ideeën van professionele talenten maar ook aan eigen producties waarvoor makers gescout worden. Bij alle producties wordt vooral gelet op innovatie, presentatie en publieksbereik.

Voor het bewaken van haar inhoudelijke profiel werkt Popfabryk met een wisselende artistieke commissie. Deze commissie fungeert als expertpanel dat meedenkt over producties. Binnen de artistieke commissie zijn steeds verschillende disciplines vertegenwoordigd, zodat de volle breedte van de popcultuur vertegenwoordigd wordt.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Dick Hollander
  • Jelle Gietema
  • Rigt Oostenbrug
  • Silvie Drees

De zakelijke leiding van Popfabryk is in handen van:

  • Paul Giesen

Popfabryk is penvoerder van het Platform Popcultuur Fryslân in samenwerking met 3voor12/Friesland, Academie voor Popcultuur, D’Drive, Friesland Pop, Iduna, Neushoorn, Podium Asteriks en Poppodium Bolwerk. Deze organisaties vertegenwoordigen de verschillende functies binnen de Friese popculturele keten. Verder maakt Popfabryk deel uit van het Kultuer Kollektyf  die de Friese productiekernen verbindtom eigenzinnige Friese makers optimaal te kunnen ondersteunen in hun artistieke ontwikkeling. Popfabryk maakt onderdeel uit van het Landelijke Productiehuizen Overleg.

Popfabryk is een geregistreerde merknaam van de Stichting Fries Productiehuis Popcultuur en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01126303. De stichting wordt financieel ondersteund door de Provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden.

Jaarverslag 2022 / Beeldverslag 2022
Jaarverslag 2021 / Beeldverslag 2021
Beleidsplan 2021-2024
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Beleidsplan 2017-2020
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Schrijf je in voor de Popfabryk nieuwsbrief